Tillväxt och uppföljning i Hudiksvall

Notis · 2016-03-31

OilQuick i Hudiksvall växer och har många aktiviteter på gång parallellt. Styrgruppen har diskuterat projektstyrningstavla som de tror kommer att hjälpa dem att begränsa, prioritera och fokusera. Även spridningen av daglig styrning är påbörjad. I slutet av mars genomfördes en uppföljning av styrgruppens arbete med en diskussion kring hur de säkerställer att implementering går bra. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer