Tips på examensarbeten?

Notis · 2012-09-27

Vi får en del förfrågningar från studenter från högskolor och universitet beträffande examensarbeten. Om ditt företag har behov av och möjlighet att ta emot en student för examensarbete så förmedlar vi gärna kontakten. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer