Tjuvstart på Handelsträdgården i Hällnäs

Notis · 2015-01-28

Vid Hällnäs Handelsträdgård nordväst om Umeå har de sedan november arbetat med sina värderingar och principer, men även ”tjuvstartat” med exempelvis en förbättringstavla i verksamheten. I december genomfördes en Lean-introduktion och presentation av arbetet för pilotgruppen, som även tog fram ett första utkast på sin tavla. Styrgruppen arbetar vidare med att ta fram arbetssätt för daglig styrning. Mer information har jenny.larsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer