TModul-Systems samsyn kring målbild och strategiext

Notis · 2011-08-26


Hos Modul-System genomförde styrgruppen en workshop kring målbild och strategi, vilket ledde till en god samsyn. En genomgång gjordes av den övergripande värdeflödesanalysen (se bild) omfattande Mullsjö och Mölndal; meningen är att arbeta igenom verksamheten på de olika verkstadsorterna och utveckla ”best practice”. Därefter kommer de att satsa på att standardisera och sprida denna inom hela verksamheten. Ett utkast ska presenteras efter semestern. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer