Trädplantering i Mörrum

Notis · 2018-10-08

I slutet av september var det trädplantering på Södra Cells massabruk i Mörrum under ledning av platschef Stefan Sandberg. Trädet symboliserar arbetet med Lean, som fortsätter att utvecklas om det vattnas och rås om. Planteringen skedde i samband med avslutet av deras resa med Produktionslyftet som ett avstamp för det kommande arbetet utan Produktionslyftets ”reseledare”. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer