Tredje E.ON-anläggningen i Produktionslyftet

Notis · 2017-01-30

I slutet av året 2016 genomfördes en introduktion till Lean och en flödeskartläggning, för ledningen på E.ONs anläggning i Malmö. Det var en välförberedd grupp där en av deras många arbetsprocesser kartlades och ur diskussionerna framkom utmaningar till förbättringar samt behov av ökad samsynen. Fjärrvärmeproduktion i Malmö är den tredje enheten inom E.ON som medverkar i Produktionslyftet! Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer