Trevligt klimat i Arvika vid Swegons avslut

Notis · 2013-09-26

Utöver förbättrade siffror på produktivitet, omsättningshastighet och kvalitet med mer, konstaterade Swegon i Arvika att även ”mjuka frågor” hade förbättrats under tiden inom Produktionslyftet. Idag sprids fler ”positiva tankar” mot tidigare konstaterade de bland annat från fackligt håll, ett bättre samarbetsklimat helt enkelt.

Företaget går nu vidare i sitt Lean-arbete med att ombilda sin styrgrupp till en ”pelarorganisation” där olika personer får ett drivningsansvar för olika områden med företagets ledningsgrupp som styrgrupp. Bilden visar Maria och Ingmarie i CLA/SORDO-gruppen som berättar för platschefen Robert och Produktionslyftets Richard Berglund vilka förändringar som varit viktigast för dem under tiden med Produktionslyftet. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer