Trimning hos OilQuick i Hudiksvall

Notis · 2015-01-28

Strax före årsskiftet genomfördes en Lean-introduktion för pilotområdet på OilQuick i Hudiksvall, som visare både ett stort engagemang och en god förståelse för Lean-principer. I mitten av januari följdes arbetet upp med teori för styrgruppen kring daglig styrning, vilket upprepades under eftermiddagen för pilotgruppen. Det sistnämnda rörde sig mest om intrimning då de redan har god erfarenhet av morgonmöten. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer