Två startprogram i Väst med start i augusti

Notis · 2017-05-24

Den 30 augusti drar höstens första startprogram igång i Göteborg med tema Lean. Programmet följer upplägget med fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning vid två tillfällen per företag däremellan. Den 31 augusti inleds det andra startprogrammet i Trollhättan med tema flödeseffektiv automation. Redan den 2 juni arrangeras en informationsträff om startprogrammet flödeseffektiv automation på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Läs mer här – ytterligare information har ulf.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer