Tvåstegsraket hos Stora Enso

Notis · 2018-03-26

Stora Enso i Nymölla har gjort en intressant och något annorlunda resa med Produktionslyftet. De inledde med det grundläggande arbetet att förankra förändringsinitiativet i principer och kultur och fortsatte med en bred utrullning av grundverktyg som daglig styrning och förbättringsarbete/problemlösning. Ett år in i arbetet växlade de upp med ett koncerninitiativ riktat mot processuppföljning men nu med Produktionslyftets bidrag som grund. Det har gått över förväntan. Idag har de ett fantastiskt system för att bryta ner sina KPIer, tydliga tavlor och klockrena avstämningar där alla medarbetare är involverade. Vid slutsummeringen var de nöjda med den ordning som utvecklingen skett, inledning med Produktionslyftets metodik och därefter en uppväxling med mer intensiv utrullning i form av process-KPIer. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer