Tydlig bild framåt hos Umesläp

Notis · 2018-05-23

I Bygdsiljum i Skellefteå kommun genomfördes i början av maj en workshop hos det nystartade Produktionslyftsföretaget Umesläp kring digitalisering, där utvärderingen av nuläget gav en hel del tankar och idéer för framtiden. Med en visualisering av produktionsplanen får de en tydligare bild framåt vilket förenklar besluten med tanke på prioritering. Mer information har moa.hedestig@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer