Tydliga Lean-vinster hos Knäreds Werkstads AB, KWA

Notis · 2008-11-28

Resultaten av en SMED-övning samt det fortsatta 5S-arbetet diskuterades vid ett coachmöte hos KWA den 11 november. Företaget ser tydliga vinster med minskade ställtider och driver möjligheterna med att finna resurser som själva kan driva ställtidsreduceringen vidare. Vid nästa tillfälle ska en värdeflödesanalys genomföras för en specifik produkt genom ett pilotflöde – mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer