Tydliga mål och bättre flöde i Töcksfors

Notis · 2013-01-30


Nokalux i Töcksfors i västra Värmland utvecklar och producerar belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden. Med egna anläggningar för plåt- och plastbearbetning har de kontroll över hela produktionskedjan. I mitten av december var det möte med arbetsgruppen för genomgång av företagets ”100-dagarsplan”, där många punkter nu är genomförda men några släpar. Arbetet i pilotgruppen stämdes av medan 5S-revisionsgruppen har satt upp tydliga mål och jobbar på bra. Under jullovet har golvet målats och nästa steg blir att titta på ett bättre flöde. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer