Tydliga och positiva förändringar

Notis · 2011-10-31


Hos Westcoast Windows i Trollhättan samlades styrgruppen efter semestern, där samtliga teamledare från varje förbättringsgrupp ingår. VD och medarbetare är nöjda och ser positiva framsteg vad gäller volymerna och arbetet i förbättringsgrupperna. Utvecklingen mot Daglig styrning är positiv där produktionschefen varje morgon går igenom med teamledarna. Dessutom presenteras resultat och nyckeltal varje månad för personalen. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer