Tydliga steg mot kortare ledtider

Notis · 2011-06-30


Hos Westcoast Windows i Trollhätten har en genomgång med samtliga teamledare i förbättringsgrupperna genomförts i flödet från sälj, beredning, montering, måleri och träavdelningen. Lean-styrgruppens representanter deltar i förbättringsgrupperna, där informationen nu ska bli tydligare och där arbetet fokuserar på att minska ledtiderna i alla led. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer