Tydligare roller för Nymeks ledarskap

Notis · 2016-12-22

Nymek i Mjödvattnet utanför Skellefteå har kommit igång bra med sitt förbättringsarbete och bilden visar hur Fredric Lundgren i svetsgruppen firar att den 10e förbättringen är genomförd. De har även haft en serie workshoppar kring ledarskap med en genomgång av nuläge, önskat läge, hinder och möjligheter, där de bygger förutsättningar för samsyn kring ledarskap. Det känns att arbetet går framåt och den senaste workshoppen har stärkt ledarna i förståelsen av den roll de har för företagets framgång. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer