Underlag för ett bra ledarideal

Notis · 2016-09-29

I början av september genomfördes en workshop hos El-Björn i Anderstorp där deltagarna delade med sig av sina reflektioner kring företagets principer, lärdomar från Lean-resan så långt samt vilka utmaningar det innebär för den egna gruppen och det egna ledarskapet.

Det rådde samsyn kring behovet av att gå från ord till handling med principerna som stöd, men också av att bli bättre på att delegera ansvar till den egna gruppen. Sammantaget ett bra underlag för nästa steg i formuleringen av El-Björns ledarideal. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer