Ungdomars syn på Lean

Ledare · 2011-01-26


”En fabrik är en plats där man i ena änden stoppar in material och i andra änden hämtar ut en färdig produkt som skickas direkt till slutkunden. Mellan dessa punkter finns människor vid en maskin som så snabbt som det är möjligt bearbetar materialet, monotont och tråkigt.”

Detta är en grov förenkling, men kanske inte helt olik den bild av en fabrik som unga i Sverige har. Ständiga rapporter i media om hur svenska företag flyttar till låglöneländer ger intrycket av att den enda chansen för svenska fabriker att klara sig är sänkta löner. En enkel SMS-undersökning bland ett fyrtiotal av våra vänner visar att endast en hade hört talas om begreppet Lean.

Själva stötte vi ihop med teorierna kring Lean under vår utbildning i informationslogistik. Under höstterminen 2010 fick vi möjlighet att göra praktik hos Emballator Lagan Plast i Ljungby. Detta var särskilt spännande med tanke på att de jobbat enligt Lean de senaste fem åren. På Emballator har de vänt negativa resultat till att på allvar konkurrera med multinationella företag med produktion i låglöneländer. Våra uppdrag på Emballator har handlat om 5S och processkartläggning, ett arbete som har till syfte att synliggöra processer och hur arbetet verkligen går till. Det märks då att arbetet med att uppnå ovanstående definition av en fabrik inte är så enkelt; det är ett arbete som kräver tid och framförallt engagemang från alla anställda.

För någon som inte fått möjlighet att bli insatt i hur tillverkning fungerar är det svårt att föreställa sig att det ens finns ett behov av att tänka om och tänka Lean. Sinnebilden av en fabrik är ett ständigt och jämnt flöde av produkter, med monotona och tråkiga arbetsuppgifter. Lean-filosofin ger hopp för dem som tror att all industri kommer fly Sverige. Genom sitt helhetsperspektiv ger Lean också utrymme för kreativitet med tankar om ständiga förbättringar och utrymme för att människor ska utvecklas. Detta är något som ambitiösa ungdomar vill ha ut av en arbetsplats. Vi ser fram emot att jobba med Lean och tror att filosofin har något att ge alla typer av verksamheter, eftersom processtänkandet ger arbetsuppgifterna ett sammanhang och en större mening.

Fr v: Matilda Werlinder • Sara Karlsson • Viktor Karlsson
Studenter på kandidatprogrammet för Informationslogistik på Högskolecentrum i Ljungby

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer