Uppföljning av handlings- och tidsplan

Notis · 2008-06-28

I slutet av maj genomfördes en coach-dag hos Autotube i Varberg med bland annat ett Lean-styrgruppsmöte där handlings- och tidsplan följdes upp. Information och beslut kring pågående och nya aktiviteter spreds bland deltagande VD, produktionschef, produktutvecklingansvarig, Lean-koordinator samt facklig representant. Efter mötet låg fokus på planeringen inför en värdeflödesanalys tillsammans med företagets Lean-koordinator. Grupp, område och produkt valdes ut och förankrades. Mer vet tobias.mullin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer