Uppföljning med störningsfokus

Notis · 2014-01-29

SenseAir AB i Delsbo genomförde i början av december en uppföljning med styrgruppen vad gäller handlingsplan och mål beträffande de förbättringar de gör. Samtidigt följdes pilotområdets arbete med daglig styrning och förbättringsgrupper upp, där fokus låg på störningar och hur de ska lära sig att identifiera dessa. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer