Uppföljningsdag med nya tag

Notis · 2014-06-27

HP Tronic i Ljungby har haft en uppföljningsdag med grupperna som är engagerade inom deras andra omgång av Produktionslyftet. Konstruktörerna arbetar med att hjälpa inköps- och säljavdelningen att hitta slöserier som uppstår på grund av otillräckliga underlag, allt för att nå en snabbare ledtid i orderberedningsprocessen.

Inköpsavdelningen i sin tur arbetar med daglig styrning och kan med hjälp av detta få tid över att arbeta långsiktigt med leverantörsutveckling. Även säljavdelningen använder daglig styrning för att koordinera och planera sitt arbete. Som ett första steg ingår att filma och tillsammans öva på presentationer för att vässa erbjudandet till kunder. Diskussioner förs även om strategier för marknadsföring, målgrupper och säljerbjudanden för att möta företagets utmaning 2017. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer