Uppmärksammad satsning hos Furhoffs

Notis · 2007-11-28

AB Furhoffs Rostfria från Skövde är ett av Produktionslyftets pilotföretag. Deras satsning på sitt eget produktionssystem och engagemang i Lean-arbetet har även uppmärksammats av lokaltidningen Skövde Nyheter. I mitten av oktober skrev de utförligt om företaget och eldsjälarna bakom, något även vi kommer har anledning att återkomma till. Bilden visar från vänster vd Björn Furhoff, förändringsledare Jan Adolfsson och produktionslyftets Birgitta Öjmertz – mer vet företagets Lean-coach roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer