Uppmärksammat seminarium om Produktionslyftet i Ljungby

Notis · 2007-05-28

Den 29 maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum i Ljungby ett mycket uppskattat seminarium. De närmare 70-talet deltagarna fick höra både mindre som större företag berätta om sina satsningar inom Lean, samt en genomgång om bakgrunden till Lean av Hans Reich. Åhörarna uppmanades av alla medverkande – från Volvo och Scania till Bjurab och Lindab – att ta till sig Lean. Produktionslyftet skakade om deltagarna med lite hårda fakta och TEKs Anders Stegmark hade vid avslutningen en anmälningskö till kommande arrangemang… Vi återkommer med en längre notis/artikel om arrangemanget. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer