Uppskattat 5S-arbete hos Johpomek

Notis · 2008-05-28

Tredje dagen av 5S-arbetet i slutet av april kombinerades med att starta förbättringsgrupper då Johpomek tidigare arbetat med båda delarna. Produktionslyftets Lean-coacher noterade också ett stort engagemang bland personalen, där de ser 5S som en del av en större helhet. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer