Uppskattat besök i Malmö från Mörrum

Notis · 2017-03-30

Inom Södra Skogsägarna har Södra Cell i Mörrum påbörjat sin resa med Produktionslyftet. Som en inledande aktivitet har de genomfört ett studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Chris Marine i Malmö, som berättade om sin resa – en resa som fortsatt efter att de avslutade Produktionslyftet för cirka ett år sedan.

Besökarna fick bland annat delta vid ett av Chris Marines dagliga förbättringsmöten samt den efterföljande coachningen, något de tyckte var ”mycket lärorikt och gav bra insikter”. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer