Uppskattat erfarenhetsmöte i Värnamo

Notis · 2008-09-28

I mitten av september arrangerades det första ”erfarenhetsmötet” mellan företag engagerade i Produktionslyftet. Mötet genomfördes i Värnamo och trots en relativt stor geografisk spridning mellan företagens hemvist beslutade de sig för att bilda en ERFA-grupp. 17 personer från 10 företag deltog i mötet från lunch till lunch, som inleddes med en genomgång om vikten av kommunikation med efterföljande grupparbete. Därefter tog diskussionerna vid, där de deltagande företagen både delade med sig och tog till sig av gjorda erfarenheter. Nästa träff kommer att ske strax efter årsskiftet, men datum är inte fastställt. Mer information har clas.mellby@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer