Uppskattat och välarrangerat studiebesök

Notis · 2013-06-25

16 personer från MA Nordic i Östersund genomförde ett mycket uppskattat och välarrangerad studiebesök hos Produktionslyftskollegorna hos Jonsson & Paulsson Industrier, också de i Östersund. Jonsson & Paulsson Industriers vd Mattias Marktin tog emot och guidade besökarna in i verksamheten för att sedan låta dem delta i företagets kvalitetsmöte klockan 08:47 och därefter det dagliga ledningsgruppsmötet 09:15.

Efteråt fick alla ställa frågor och kommentera bägge mötena, där det var flera andra aktörer – från ledning, arbetsledare och medarbetare – som avlöste varandra. Efter studiebesöket diskuterade MA Nordic likheter, skillnader och vad de kan ta till sig framöver. En av de viktigaste lärdomarna var hur effektivt stående möten kan underlätta beslutsfattande och kontroll. Alla var också imponerade av såväl Jonsson & Paulsson Industriers kunskaper som av deras öppenhet och MA Nordic riktar ett varmt tack till grannföretaget. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer