Uppskattat projekt om produktion i Sverige

Notis · 2017-05-24

Projektet Producera i Sverige är initierat av OpiFlex Autmation ABs VD Johan Frisk och leds av Swerea IVF med Boel Wadman som projektledare. Kärnan i projektet är att visa att vi kan ha en hållbar och lönsam småserieproduktion i Sverige och det rimmar väldigt väl med regeringens intentioner i nyindustrialiseringsstrategin.

Näringsdepartementet har visat ett stort intresse och själva tagit initiativ till ett studiebesök hos OpiFlex – läs mer här. Medverkar gör ett antal SMF från metall- och träbranschen samt företag inom livsmedelsindustrin, bygg, automation och IT. Projektet stöds av Träcentrum, Livsmedelsföretagen och IF Metall och är delfinansierat av Vinnova inom utlysningen Smart Industri. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer