Uppskattat Startprogram i Trollhättan

Notis · 2018-01-19

Från augusti 2017 till januari 2018 genomfördes ett Startprogram i Region Väst med tema Flödeseffektiv automation. Fyra företag och tolv företagsrepresentanter medverkade vid träffarna som främst genomfördes hos de olika deltagande företagen. Alla fick också individuell coachning hos respektive företag. Utvärderingen visar hur uppskattat nätverket varit vad gäller gruppdynamik och företagens sammansättning samt antal medverkande personer. Att lägga träffarna hos företagen har också varit uppskattat. Vi återkommer inom kort med en längre artikel och företagskommentarer från Startprogrammet. Om du är nyfiken redan nu går det bra att kontakta roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer