Uppstart med Frekab i Bjurholm

Notis · 2022-09-19

Frekab är ett familjeföretag i Bjurholm som tillverkar kundunika kablagelösningar för bland annat fordonsindustrin och telekomindustrin. Just nu är företaget i full färd med ett generationsskifte och i anslutning till denna process inleds arbetet med Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram.

Tidigare har Frekab deltagit i ett startprogram, vilket gav mersmak. Pandemin kom emellan men nu finns både resurser och motivation att genomföra ett mer omfattande lyft av verksamheten. Företaget har redan investerat i lokaler och maskinutrustning och nu är det dags att satsa på de mjuka värdena.

Under september genomfördes en första workshop och Lean-spel med hela företaget. Välkommen att kontakta Produktionslyftets coach Lars-Erik Lindström om du vill veta mer.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer