Uppstart för pilotgrupp hos Strålfors

Notis · 2012-03-30

Nu har pilotgruppen påbörjat sitt arbete hos Strålfors Svenska AB i Tandsbyn. Tisdagen den 28 februari 2012 började de med en värdeflödesanalys av digital arkprint. Denna analys ska hjälpa dem att se var de kan göra de största förbättringarna inom pilotområdet.


Bilden visar bland annat delar av pilotgruppen, från vänster Peter Lundin (Produktionslyftets Lean-coach), Benny Berg, Christer Hedlund (Produktionslyftets Lean-coach), Torgny Ottosson, Kristoffer Gunnarsson, Ing-Marie Brynjeståhl, Sven Olofsson och Jörgen Holgersson. Saknas gör Yvonne Olsson och Dennis Wall. Benny, Yvonne, Kristoffer och Jörgen ingår även i arbetsgruppen för Lean, en arbetsgrupp som rapporterar till styrgruppen där även Jan Nilsson, Stina Göransson, Gudrun Johansson, Claes Edin och Thomas Reinelöv ingår. Många grupper blir det och många har dubbla roller … Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer