Uppstartsmöten och försvinnande problem

Notis · 2013-10-24

5S-arbetet löper på som det ska hos Joab i Göteborg, liksom den dagliga styrningen. Nya tavlor är beställda i ett klurigt utförande med lösa plåtar för varje kundorder, något som kommer att bli spännande att följa. När företaget kommer igång med sina åtgärder för uppstartmöten inför varje kundprojekt kommer många problem mer eller mindre att försvinna. Bilden visar Lars och John på Joab i full färd med att montera tavlorna. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer