Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt

Notis · 2007-06-28

Vi har fått in många intresseanmälningar från företag som vill bli ett pilotföretag. Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU) besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga urvalet är en viktig punkt vid nästa möte för programstyrelsen den 20 augusti. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer