Utbildning och layoutförändring

Notis · 2013-10-24

Hos Enics i Malmö var de i mitten av oktober i slutfasen på utbildningen av nyckelpersoner, vilket gör att de nu kan gå vidare med många fler och bygga bredd. Samtidigt genomförde en grupp en nödvändig layoutförändring för att ta sig närmare ett enstycksflöde – vilket blir intressant att följa upp. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer