Utbildning

Lean produktion 7,5 hp, Göteborg (start 28 augusti 2024)

Utbildning · Göteborg · 2024-08-28

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar.

Mer information och anmälan

Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp, Södertälje (start 3 september 2024)

Utbildning · Södertälje · 2024-09-03

I denna webbaserade kurs får du verktyg och insikter för att navigera i en föränderlig värld och bli en mer hållbar och effektiv ledare. Genom interaktiva övningar och diskussioner utforskar vi vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare samtidigt som du lär dig att integrera Lean-principer för att uppnå långsiktig hållbarhet. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar 12 tvåtimmarsträffar.

Mer information och anmälan

Lean ledarskap 7,5 hp, Södertälje (start 4 september 2024)

Utbildning · Södertälje · 2024-09-04

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar.

Mer information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer