Utbildningsmaterial för Lean-spridning

Notis · 2012-08-30


Sista träffen hos Permobil i Timrå/Alnön före Produktionslyftets avslut i slutet av augusti ägnades åt att planera hur Lean-arbetet ska spridas vidare och bemannas. Planen är att personer ur ledning och pilotgrupp ansvarar för innehållet i utbildningsmaterialet, varefter hela Permobil Produktion ska introduceras i Lean. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer