Utbildningspartner i Lean

Notis · 2007-04-28

Intresset för att lära sig Lean Production ökar. För att genomföra mer omfattande utbildningar på högskolenivå på olika ställen runt om i Sverige måste Chalmers ha hjälp partners med lokal eller regional förankring bland företagen. Förhandlingar pågår just nu med en handfull partners – ”först till kvarn…” gäller. Låter detta intressant? Tag i så fall kontakt med Dan Carlsson på Chalmers Industrihögskola, www.industrihogskolan.com.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer