Utlysning inom ”Industrins energianvändning – forskning och utveckling”

Notis · 2015-11-26

Energimyndigheten har nyligen öppnat en ny utlysning inom programmet ”Industrins energianvändning – forskning och utveckling”. Energieffektivisering kan vara en del av en effektivare produktion och här ges en möjlighet att testa nya lösningar eller genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utlysningen är öppen för projekt inom följande delområden:

  1. Utveckling av separata processtekniker/produktionssteg
  2. Samspel mellan tekniker och processer/produktionssteg inom industrin
  3. Samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle
  4. Utveckling av verktyg för beslutstöd och utvärdering av valda tekniklösningar och strategier
  5. Effektivare resursutnyttjande.

För att få en balanserad projektportfölj uppmuntras särskilt projekt inom området ”Samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle”. Även projekt där samarbete mellan olika typer av aktörer sker och projekt med internationella samarbeten uppmuntras. Mer information om utlysningen finns här.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer