Utlysning inom LIGHTer Småföretag

Notis · 2019-08-21

LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla små och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt där alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna att ansöka. Projekt kan sökas i två nivåer, dels upp till 125 000 kronor (där ingen medfinansiering krävs) eller upp till 325 000 kronor (där 50 procent medfinansiering krävs). Deadline är den 18 oktober – läs mer här. Om du har några frågor så kontakta gärna LIGHTers Ann-Charlotte Borggren.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer