Utmana dig själv

Ledare · Dag Lotsander · 2008-08-28


Risken med att trycka in Lean i en organisation för snabbt är att det kan leda till misstänksamhet och avvaktan från personalen. För att lyckas måste arbetet börja med värderingarna och att de är förankrade hos alla. Och det är ett arbete som tar tid. De som tidigare inte involverats behöver vänja sig vid att ta större plats och uttrycka sina åsikter. Det viktiga är att verksamhetens utvecklig utgår från värderingarna, kunden och personalens inneboende krafter.

Vi kan kalla det för strukturerat bondförnuft. Det kan låta enkelt, men det som förefaller enkelt är ofta i själva verket väldigt svårt att genomföra. Toyota-modellen handlar ytterst om långsiktighet, att respektera människor och kontinuerligt förbättra. Det gäller att utmana sina processer. Man måste involvera alla som är mitt i verksamheten och se till att de kommer till tals – det är de som sitter inne med kunskapen om vad de gör, och i slutänden levererar kundvärdet.

Se bara till Lean-arbetet inom sjukvården – fantastiska resultat är uppnådda. Kraftigt förkortade vårdköer har blivit ett resultat av att tänka utifrån patienten (kunden) istället för att sitta fast i traditionella strukturer och system.

Utan genomarbetade värderingar kan man inte lyckas. De som har studerat Toyota-modellen har sett att alla delar hänger samman; värderingar, ledarskap, problemlösningsmetoder, Lean-arbete, A3, 5S m m. Anledningen till att det fungerar så väl är att det är konsekvent över tiden och att det inte ruckas genom exempelvis ett ledarbyte. Styrkan sitter i att se till att alla delar fungerar tillsammans och oförtröttligt används på det sätt som beslutats. Den som t ex levererar ett beslutsunderlag som inte är i A3-format får åka hem och göra om. Det går bara att lyckas med en beständig förändring om man förstår komplexiteten och antar utmaningen att faktiskt genomföra förändringen genom att se till att alla delar genomförs.

Intresset kring Toyota och vårt ledarskap spränger alla gränser. Den lilla vita foldern ”The Toyota Way” har nu levererats i över 90 000 exemplar i Sverige. Att tydligt och enkelt presentera Toyota Way för svenska företag och organisationer är en svensk idé. Utgångspunkten är att tillföra nytta i det land där Toyota är verksamma. I höst tar jag med mig idén till de europeiska länder som visat intresse att följa det svenska exemplet. Sverige är ungefär 2% av Europa, så 98% återstår – en riktig utmaning!

Dag Lotsander • Dag har tjugo års erfarenhet av Toyota, varav tio år som försäljnings- och marknadschef i Sverige. Idag arbetar Dag som egen företagare, huvudsakligen på uppdrag av Toyota Motor Europe.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer