Utmanande, lärorikt och inspirerande

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-12-20

2018 har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat arbetat mycket med att väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi ser tydligt vikten av att företagen möter den utmaning som digitaliseringen innebär, men också att de ser den som en möjliggörare. Den kommer in i alla delar som vi arbetar med, oavsett om det rör sig om målgruppen små och medelstora företag (SMF) eller större företag. En utmaning i det sammanhanget är att driva inställningen från att det är något företagen MÅSTE göra till att det är något de VILL göra. Allt blir så mycket lättare och bättre då.

En annan del vi fokuserar på är hur vi ytterligare kan förstärka hållbarhetstänket, något vi kommer att intensifiera under kommande år. Detta tillsammans med digitalisering låg också som en röd tråd i agendan vid Produktionslyftets senaste reflektionsdagar, där vi lyfte hållbarheten ur både en social, ekologisk och ekonomisk synvinkel. Vi arbetar också för att tydliggöra Produktionslyftets tre huvudspår:

  • Vårt Utvecklingsprogram på 18 månader samt Fördjupningsprogrammet på 10 månader, där syftet är att utveckla företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft, både SMF och stora företag
  • Inspirationsseminarier och Startprogram med tydligt fokus på SMF där vi erbjuder lite kortare insatser som en start och ett avstamp för en eventuell längre utvecklingsresa
  • Vår satsning på att bidra in till andra program och aktiviteter med erfarenhet och metodik från Produktionslyftets arbete, framförallt inom nyindustrialiseringsstrategin Smart industri med exempelvis Digitaliseringslyftet och Robotlyftet, liksom ett närmare samarbete med IUC-nätverken.

Att hitta den röda tråden bland alla olika initiativ för företagen som utgår från deras behov genom att visa på de möjligheter som de kan dra nytta av är avgörande. Arbetet med att förtydliga och etablera ovanstående delar är en utmaning men också något vi ser fram emot. Att ännu bättre kunna bidra till företagens utveckling, i dialog med företag och andra aktörer i innovationssystemet, är både inspirerande och lärorikt där vi gemensamt utvecklar alla ingående parter. Med det säger jag God Jul och Gott Nytt År – jag ser fram emot att fortsatt arbeta tillsammans med er!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer