Utmaning i Småland

Notis · 2017-11-21

Den 15 november genomfördes den tredje träffen i Produktionslyftets startprogram i Västra Småland på Orthex Group i Gnosjö. Här bjöds deltagarna på en mycket trevlig och givande rundvandring i lokalerna och kunde konstatera att Orthex har arbetat med Lean under en lång tid och att de har kommit en bra bit på vägen. Företaget har ordning och reda på verktyg och är exemplariska på sin hantering av kemikalier. De är med i startprogrammet för att ta nästa steg i sin utveckling och driva sin Lean-resa vidare.

Dagen gick i utmaningarnas tecken där bolagen verkligen kunde visa hur olika men ändå lika de är i sina utmaningar; verksamheterna är varierande men utmaningarna i att skapa fortsatt engagemang från personalen är genomgående – om än på olika sätt. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer