Utmaningar och stolthet i Nymölla

Notis · 2016-03-31

Stora Enso Paper i Nymölla bjuder fortsatt på ett öppet diskussionsklimat. De fortsätter också att identifiera utmaningar på ett bra sätt och sätter en stolthet i att kunna genomföra förändringar. De identifierar även hinder som de sprungit på tidigare och nu vill förvissa sig om att de inte springer in i igen. Arbetet i mars avrundades med ett studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Smekab i Önnestad. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer