Utmaningar och SWOT i fokus hos Setrab

Notis · 2014-04-24

Setrab AB i Limhamn är ett av de företag som deltar i en andra, fördjupad omgång av Produktionslyftet, denna gång med fokus på projektprocessen. I mitten av april diskuterades vad de lärt sig under ett studiebesök hos Autotube i Varberg, hur experimentet med en ny projekttavla har gått och så genomförde de en SWOT-analys. Ett fokus för utvecklingsarbetet börjar utkristalliseras och ett resonemang kring hur de kan jobba med ”Måltillstånd” gav ett förtroende för ett bra arbete framöver. De allra viktigaste utmaningarna ska filtreras fram och nyckeltal definieras till nästa möte, då pilotområdet ska fastställas och arbetet framöver planeras. På bilden ses Camilla Baeckström Ljung och Oscar Serger från Setrab med Produktionslyftets Magnus Thordmark. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer