Utmaningsdrivet förbättringsarbete

Notis · 2016-08-30

Öhlins Racing har under sin andra Produktionslyftsresa fokuserat på i första hand produktutveckling. De vill även utveckla ett arbetssätt att arbeta med sina företagsstrategiska utmaningar baserat på Lean Kata och förbättringsgrupper – ett utmaningsdrivet förbättringsarbete. De har skapat ett arbetssätt för nedbrytning av de strategiska målsättningar som kan beskrivas som en variant på Hoshin Kanri, något som skulle kunna vara av intresse även för andra företag. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer