Utveckla svensk industri – innan det är för sent

Ledare · Hans Reich • Produktionslyftet · 2013-03-28

Bild

Nyligen var jag inbjuden till ett trevligt möte med Region Skåne för att diskutera strukturfondsprogrammen 2014-2020. Mötet inleddes med en bakgrundsinformation som beskrev utvecklingen inom olika branscher. En uppgift som skrämde mig var att sysselsättningen inom tillverkning i Blekinge och Skåne, där cirka 80 000 människor arbetar idag, har minskat 23,9 procent från 2002 till 2010. Mycket oroande. Ändå känner jag mig ganska ensam i min oro.

Nyligen har Vinnova, efter en undersökning av cirka 40 företag som var med i Produktionslyftet under perioden 2007-2010, konstaterat att de förbättrat sina nyckeltal betydligt mer än referensföretagen. Det, tillsammans med siffror som den inledande, borde vara en väckarklocka. Trots det verkar intresset från svensk industri väldigt lågt.

Har utvecklingen gått så långt att företagsledarnas horisont slutar vid nästa kvartalsrapport, påhejade av media och aktieägare som ser ekonomisk vinst som hela syftet med företagande? Det är i så fall ännu mer oroande. Nyligen gjordes det en studie av Barrett Values Center på en statistiskt säkerställd population om 1000 personer i 15 länder, där de konstaterade att svenskens värderingar antyder att vi inte vill bidra till det uthålliga land vi drömmer om. Det mest häpnadsväckande i studien är dock avsaknaden av ordet ”kund” när svensken berättar om vilka värderingar som råder eller borde råda på dennes arbetsplats.

Kan vi förklara tappet inom svenska tillverkande företag med att vi glömt vem som är företagens kund? Går maximerad vinst före företagens tillväxt och möjligheten att skapa jobb genom att fler kunder vill köpa deras produkter? Hur förklarar vi annars att inte fler företagsledare söker hjälp att utveckla sina företag nu när hjälp finns att få, där resultaten från tidigare företag som tagit hjälp är väldigt bra?

2014-2020 satsar EU miljarder för kompetensutveckling i Sverige. Vore det inte en idé att några miljoner satsas för att behålla de företag som fortfarande finns kvar genom att lära dem att se sina slöserier, se sina kunder och se sina anställda? För det är just det som Produktionslyftet handlar om. Det är först när människorna ser vad som är värdet som de kan undvika att arbeta med sådant som inte skapar värde för kunden – och som i sin tur skapar förutsättningar för att jobba smartare. Utan tillverkande industri är förutsättningarna dåliga för att våra barn ska få jobb och att vi äldre ska få pension.

Min uppmaning till företagen är att ta hjälp nu när hjälpen finns! Svenska myndigheter måste fortsatt satsa på att finansiera framgångsrika projekt som brinner för att utveckla konkurrenskraften i svensk industri. Innan det är för sent.

Hans Reich • Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer