Utvecklad Kata-tavla hos Extena

Notis · 2016-01-28

Hos Extena i Norsjö har de gått igenom hur Kata-arbetet organiserats hittills och kommit fram till att de vill utveckla sin tavla ytterligare, vilken kommer att utgöra en del av dagens daglig styrning-tavla. De har gjort en egen modell av hur ett Kata-arbete går till genom att utifrån ett hinder beskriva de olika ingående experimenten, istället för att starta från den senaste lärdomen.

Fördelen de ser med detta är att när medarbetarna ska arbeta med ett experiment så finns det färdiga att upplägg att utgå ifrån. Mer information har stefan.almarlind@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer