Utvecklad Lean-modell med fokus på arbetsmiljö

Notis · 2017-12-20

En metodik som tar hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och kan bidra till att arbetsklimatet och anställdas välmående kommer i fokus vid förändringar på arbetsplatsen. Det var ämnet på ett seminarium den 19 december på AFA Försäkring med Produktionslyftets Kathe Nonås och Birgitta Öjmertz.

Läs AFA Försäkrings intressanta text från seminariet här!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer