Utvecklar ledarskapet

Notis · 2018-09-07

Cogra i Älvängen strax utanför Göteborg har etablerat sin plan framåt efter sin 18-månadersresa med Produktionslyftet med fokus operatörsunderhåll för att minimera driftstörningar. Inom företaget har kommunikationen och en ökad förståelse av företagets utmaningar förbättrats under Lean-resan. Att tänka i flöden och driva förbättringar på ett mer strukturerat arbetssätt har blivit mer självklart i organisationen. De ser en stor potential framöver och har anställt fyra nya medarbetare. De kommer dessutom att utveckla ledarskap i företaget och kommer med detta i åtanke medverka i Produktionslyftets ledarskapsutbildning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer