Utvecklat flödestänk hos Fanerami i Mjölby

Notis · 2015-11-26

Efter att ha flyttat samman sina två produktionsenheter under samma tak har Fanerami utvecklat sitt flödesstänk med resultatet att materialet i flödet har minskat radikalt jämfört med tidigare.

De har etablerat två pilotområden där de driver daglig styrning och mäter leveransprecision samt mäter slöserier i sina maskiner. Utifrån SMED-övningar, med närmare 40 procent reducering av ställtid, har de börjat mäta ställtiderna för ökad stabilitet och därmed mer värdeskapande tid. Deras startade Lean-arbete har inneburit en ökad samsyn inom företaget. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer